dimarts, 24 de març del 2015

Batxibac (Batxillerat Internacional)

 L’Institut Gabriel Ferrater i Soler ha adquirit la categoria de col·legi sol·licitant* per a oferir el Programa del Diploma i desitja obtenir l’autorització per a ser Un Col·legi del Món de l’IB.  Els Col·legis del Món de l’IB comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que considerem important per als nostres alumnes.
*Només els col·legis autoritzats per l’Organització de l’IB poden oferir qualsevol dels seus tres programes acadèmics: el Programa de l’Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermedis (PAI) o el Programa del Diploma (PD) (a més del Certificat d’estudis amb orientació professional de l’IB). La categoria de col·legi sol·licitant no garanteix que el col·legi n’obtindrà l’autorització.
Per a obtenir més informació sobre l’ IB i els seus programes, visiti http://www.ibo.org.

Calendari previst per la Generalitat de Catalunya

  • Publicació al web de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 10 d'abril de 2015.
  • Publicació de l'oferta en els centres: 16 d'abril de 2015.
  • Presentació de sol·licituds: del 20 al 22 d'abril de 2015.
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 7 de maig de 2015.

Batxillerat ofertat per La Salle

El dia 19 de març vam tenir la visita representativa de La Salle de Reus per presentar als nostres alumnes la oferta educativa de Batxillerat. Nosaltres per donar-vos la informació més acurada pel blog, hem extret la informació (contrastada amb la xerrada) de la seva web: http://www.reus.lasalle.cat/estudis/batxillerat/


Els estudis de Batxillerat ofereixen tres modalitats, de les quals La Salle ofereix la modalitat de Ciències i Tecnologia i la modalitat de Humanitats i Ciències Socials.


Modalitat de Ciències i Tecnologia
La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.


Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i l’administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.Les matèries optatives que ofereix el centre són la Segona llengua estragera (alemany) i Psicologia i Sociologia.


Itineraris de primer curs de BatxilleratItineratis de segon curs de Batxilleratbat2

diumenge, 22 de març del 2015

Modalitat d'Art

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat) les matèries optatives i el treball de recerca. A més, l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o optatives.

MATÈRIES COMUNES
MATÈRIES D’ART
MATÈRIES OPTATIVES

Via d'arts plàstiques, imatge i disseny

Via d'arts escèniques, música i dansa

Ciències per al món contemporani
Educació física (només en règim diürn)
Filosofia i ciutadania
Història
Història de la filosofia
Llengua estrangera I i II
Llengua i literatura catalanes  I i II
Llengua i literatura castellanes  I i II
Religió (voluntària)

Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Història de l'art
Tècniques d'expressió graficoplàstica
Volum

Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
Literatura castellana
Literatura catalana
Literatura universal
Llenguatge i pràctica musical

Estada a l'empresa
Llengua i cultura occitanes
Psicologia i sociologia
Segona llengua estrangera
Matèries d’altres modalitats
Matèries dissenyades pel centre educatiu


Institut on s’imparteix aquests estudis:
Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
Institut Jaume I (Salou)

Extracció de la informació :dimarts, 17 de març del 2015

Modalitat d'Humanístic i Ciències Socials

En aquesta entrada us presentem les assignatures de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, segons el seu itinerari. Hi han matèries i comunies i tres itineraris diferents: Econòmic, Ciències Socials i Humanístic


Matèries Comunes
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Llengua i Literatura Catalana I
2
Llengua i Literatura Catalana II
2
Llengua i Literatura Castellana I
2
Llengua i Literatura Castellana II
2
Anglès I
3
Anglès II
3
Filosofia i Ciutadania
2
Història de la Filosofia
3
Ciències per al Món Contemporani
2
Història
3
Educació Física
2
Tutoria
1
Tutoria
1
Treball de Recerca


Itinerari Econòmic
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Matemàtiques Ciències Socials I
4
Matemàtiques Ciències Socials II
4
Història del Món Contemporani
4
Geografia
4
Economia de l’Empresa  I
4
Economia de l’Empresa  II
4
Economia
4
Història de l’Art o Optativa
4

Itinerari Ciències Socials
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Matemàtiques Ciències Socials I
4
Mat. Ciències SocialsII o Optativa
4
Història del Món Contemporani
4
Geografia
4
Literatura Universal
4
Història de l’Art
4
Economia o Literatura Castellana
4
Literatura Catalana
4

Itinerari Humanístic
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Llatí I
4
Llatí II o Optativa
4
Història del Món Contemporani
4
Geografia
4
Literatura Universal
4
Història de l’Art
4
Literatura Castellana
4
Literatura Catalana
4


Modalitat de Ciències i Tecnologia


Us presentem les assignatures de la Modalitat de Ciències i Tecnologia de l’Institut Salvador Vilaseca de Reus, com model orientatiu de les assignatures que també hi ha a altres centres.


Matèries Comunes
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Llengua i Literatura Catalana I
2
Llengua i Literatura Catalana II
2
Llengua i Literatura Castellana I
2
Llengua i Literatura Castellana II
2
Anglès I
3
Anglès II
3
Filosofia i Ciutadania
2
Història de la Filosofia
3
Ciències per al Món Contemporani
2
Història
3
Educació Física
2
Tutoria
1
Tutoria
1
Treball de Recerca


Itinerari Ciències de la Salut
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Matemàtiques I
4
Matemàtiques II o Optativa
4
Física I o Ciències de la Terra I
4
Física II o Ciències de la Terra II
4
Química I o Dibuix Tècnic I
4
Química II o Dibuix Tècnic II
4
Biologia I
4
Biologia II
4

Itinerari Tecnològic
Primer Curs
h/set
Segon Curs
h/set
Matemàtiques I
4
Matemàtiques II
4
Física I
4
Física II
4
Química I o Dibuix Tècnic I
4
Química II o Dibuix Tècnic II o Electrotècnia
4
Tecnologia Industrial I
4
Tecnologia Industrial II o Optativa
4

Matèries Optatives 2n BAT
Títol
h/set
Itinerari Recomanat
Francès
4
Tots
Tècniques de Laboratori
4
Ciències de la Salut
Psicologia i Sociologia
4
C. Socials / C. Salut
Programació
4
Tecnològic
Estada a l’Empresa
estiu
Tots


Com ja hem dit a l'entrada anterior, poden haver modificacions d'hores setmanals en algunes assignatures que es confirmaran les dades abans de la presentació i portes obertes del centre.