dimarts, 17 de març del 2015

Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat
Humanitats i ciències socials 
Ciències i tecnologia
Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa), 

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat), les matèries optatives i el treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Tot els alumnes cursen les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o optatives.

Les assigantures a escollir de modalitats i optatives varien segons el centre que s'escull per a fer el batxillerat, no tots els centres tenen la mateixa oferta.

Des d'aquest blog, donarem la informació dels itineraris a partir de la informació facilitzada per l'Institut Salvador Vilsaeca, ja que un gran nombre dels nostres alumnes escullen aquest centre per continuar la seva formació de Batxillerat.Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:
  • graduat en educació secundària obligatòria,
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Amb el títol de batxiller es pot accedir :
  • a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i disseny,
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i
  • al món laboral (sense especializació

Centres a Reus que imparteixen el Batxillerat:

Centres Públics
Centres Privats
Altres
INS Roseta Mauri
INS Gaudí
INS Salvador Vilaseca
INS Baix Camp
INS Gabriel Ferrater i Soler
INS Domènech i Montaner
INS Jose Tapiró
Col·legi Aura
Col·legi La Salle
Col·legi Sant Josep
Escola Puigcerver
Intitut Obert de Catalunya (a distància)

Per més informació sobre el tràmit de preinscripció:

Per a més informació sobre les modalitats que imparteix cada centre, cerqueu al cercador Google el nom del centre i aneu a la seva web on hi haurà la informació, o consulteu el document de l'ajuntament de Reus: "L'escola, el nostre futur"Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada