dijous, 9 d’abril del 2015

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.
El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada.


Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:
 • Haver superat l'ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
  • Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o,
  • Superar un curs d'accés específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en que es fa la matrícula al curs.
Titulació: Tècnic/a de la professió corresponent.

Modalitat: Presencial o a distància.

Quines alternatives hi ha després de cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

 • Incorporació al món laboral
 • Accés a altres cicles formatius de grau mitjà (amb convalidacions dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques)
 • Accés als cicles formatius de grau superior (cal superar la prova o curs d'accés)
 • Accés als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny (cicles de grau mitjà o superior + prova d'accés)
 • Accés als ensenyaments esportius (cicles de grau mitjà + prova d'accés)
 • Accés al batxillerat (convalidació de crèdits optatius i treball de recerca)
 • Altres ensenyaments no reglats


Llista de Cicles Formatius de Grau Mitjà
Famílies professionals
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Hores
Activitats físiques i esportives
Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
Conducció d'activitats físicopesportives en el medi natura, perfil professional d'explotació d'estacions d'esquí
1.400

1.800
Administració i gestió
Gestió administrativa
Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic
2.000
2.000
Agrària
Aprofitament i conservació del medi natural
Jardineria i floristeria
Producció agroecològica
Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica
Producció agropecuària
Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola
Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Arts gràfiques
Impressió gràfica
Impressió gràfica, perfil professional en converting
Preimpressió digital
Postimpressió i acabats gràfics
2.000
2.000
2.000
2.000
Comerç i màrqueting
Comerç
1.400
Edificació i obra civil
Construcció
Obres d'interior, decoració i rehabilitació
Operacions i manteniment de maquinària de construcció
2.000
2.000
2.000
Electricitat i electrònica
Equips electrònics de consum
Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
2.000
2.000
2.000
Fabricació mecànica
Mecanització
Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgeria
Soldadura i caldereria
2.000
2.000
2.000
Fusta, moble i suro
Fusteria i moble
Instal·lació i moblament
2.000
2.000
Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis de restauració
2.000
2.000
Imatge i so
Laboratori d'imatge
Vídeo, discjòcquei i so
1.400
2.000
Imatge personal
Estètica personal i decorativa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
1.400
2.000
Indústries alimentàries
Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d'oliva i vins
2.000
2.000
2.000
Indústries extractives
Excavacions i sondatges, perfil professional d'operacions de maquinària de construcció
2.000
Informàtica i comunicació
Sistemes microinformàtics i xarxes
2.000
Instal·lació i manteniment
Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment electromecànic
Manteniment electromecànic, perfil professional de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris
2.000
2.000
2.000

2.000
Maritimopesquera
Busseig en profunditat mitjana
Cultius aqüícoles
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions
Navegació i pesca de litoral
1.400
2.000
2.000
2.000
Química
Laboratori
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions de procés de pasta i paper
Planta química
1.300
1.400
1.400
2.000
Sanitat
Cures auxiliars d'infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia
1.400
2.000
2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a persones en situació de dependència
2.000
Tèxtil, confecció i pell
Confecció i moda
Confecció i moda, perfil professional en innovació i producció de la moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
2.000
2.000
2.000
Transport i manteniment de vehicles
Carrosseria
Electromecànica de maquinària
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'avions de motor amb pistó
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials
Manteniment de material rodant ferroviari
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000
2.000


Informació de preinscripció:


Informació específica de cada sector:


Esperem que us sigui útil la informació i nosaltres, continuarem informant!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada