dilluns, 4 de maig del 2015

Programes de Formació i Inserció

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.


Dins de la nostra ciutat, tenim diferents centres que ofereixen aquesta formació, com són:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada