dissabte, 9 de maig del 2015

RECORDEM!QUEDA UNA SETMANA PER APERTURA DE LES PREINSCRIPCIONS AL BATXILLERAT I ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

...del 12 al 19 de maig...


Sabem que les possibilitats de poder anar al propi centre presencialment és complicat per algunes famílies, així que també disposseu de la via telemàtica seguint aquest enllaç:

Encara no estan habilitats els enllaços fins el mateix 12 de maig.


Refresquem informació per l'elecció del centre:


Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds


Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:


Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
 • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.


Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.


Criteris específics de prioritat
 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.


Si encara teniu dubtes i no sabeu què voleu fer, no dubteu en posar-vos en contacte amb el gabinet psicopedagògic o deixa el teu missatge al blog si vols que penjem més informació.

Gràcies!


Extracció del text:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada